Cansanggap.vn - Chuyên trang sang nhượng, sang quán số 1 Việt Nam

Hướng dẫn đăng tin

Bước 1: Nhấn vào “Đăng tin”

Bước 2: Màn hình đăng tin xuất hiện như sau

Các mục khoanh tròn là phần bắt buộc

Mục nội dung tin
+ Tiêu đề: Yêu cầu phải là tiếng Việt có dấu
+ Giới thiệu: Mô tả về bài đăng tin của bạn
+ Ngành: Lựa chọn ngành nghề phù hợp với bài đăng tin
+ Ngành nghề phụ: (Nếu có)
+ Khu vực: Lựa chọn khu vực phù hợp
+ Giá: (Ví dụ: 1 triệu VND nhập là 1000000), nếu để trống mặc định sẽ là thương lượng
 
Mục hình ảnh
Nhấn vào “Đăng hình” để chọn và tải hình lên (có thể tải nhiều ảnh)
 
Mục thông tin tài khoản
+ Họ tên: Nhập vào họ tên của bạn (tiếng Việt có dấu)
+ Số điện thoại: Vui lòng nhập đúng số điện thoại
+ Thư điện tử: Vui lòng nhập đúng thư điện tử (Yahoo, Gmail, Skype, …)
 
Bước 3: Nhấp vào nút “Kiểm tra lại”, màn hình xuất hiện như sau
+ Xác nhận lại thư điện tử
+ Nhập vào mật khẩu
+ Xác nhận lại mật khẩu vừa nhập
Lưu ý: Ghi nhớ mật khẩu cho lần đăng nhập sau
 
Bước 4: Nhấn vào “Tiếp tục”, màn hình xuất hiện như sau
+ Xuất hiện mã số bài đăng tin của bạn
+ Lưu mã số bài đăng tin lại để sử dụng chức năng nâng cấp tin đăng (up tin với sao)
+ Bài đăng sẽ được kiểm duyệt và gửi mail thông báo trong vòng 8h
 
Bước 5: Quản lý tin vừa đăng
+ Nhấn vào “Quản lý tin đăng”
+ Sẽ hiện ra danh sách các tin đã đăng. Bạn có thể xem, chỉnh và xóa bài đăng.
 
Chúc các bạn đăng tin thành công!